Banner

Dla producentów

Stworzyliśmy nową krajową bazę danych dobrych praktyk i przykładów producentów i przetwórców produktu tradycyjnego, lokalnego, regionalnego i ekologicznego. Informacje i dane zawarte w tej bazie pomogą w dalszej promocji istniejących produktów, ale przede wszystkim będą narzędziem wsparcia do dalszego rozwoju podobnych działań na poziomie kraju. 

Baza zawiera ok. 300 różnych producentów i przetwórców (nie są to produkty!), którzy zajmują się przetwórstwem tradycyjnym, lokalnym, regionalnym i ekologicznym oraz działają legalnie, zgodnie z przepisami prawnymi i wymogami sanitarno-weterynaryjnymi. Wielkość i skala działania przedsiębiorców jest bardzo różna. Są to rolnicy, prowadzący działalność Marginalną Ograniczoną i Lokalną (MOL), są to małe firmy rodzinne lub większe przedsiębiorstwa zatrudniające kilkunastu pracowników, są to nawet spółdzielnie i konsorcja producentów. Baza dostępna jest w tutaj

Głównym celem powstania tej bazy jest zbudowanie platformy wymiany informacji tzw. „dobrych praktyk” producentów, którzy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i służyć jako modelowy przykład dla niezdecydowanych, działających w szarej strefie jak i mających kłopoty z wejściem na rynek. Przykłady te są umieszczone na podstronie KLUB DOBRYCH PRAKTYK, które to zidentyfikowaliśmy w początkowej fazie realizacji tego projektu. W tej chwili w KLUBIE DOBRYCH PRAKTYK umieszczonych jest 32 producentów, których odwiedziliśmy, rozmawialiśmy i poznaliśmy ich produkty. Wybór 32 miejsc nie był przypadkowy. Staraliśmy się by producenci reprezentowali różne rodzaje przetwórstwa, szeroką gamę produktów i byli reprezentatywni dla całego kraju. Producenci ci biorą udział w wielu konkursach a ich produkty są nagradzane, część posiada europejskie znaki jakości. Ich działalność to właśnie przykłady dobrej praktyki.

Dane zawarte w bazie nie są stałe i będą się zmieniać, w miarę konieczności. Zachęcamy do wpisywania komentarzy.


Szukaj-producentow Pobierz-dokumenty Klub-dobrych-praktyk
123 Loga-ue