Banner

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Polska Izba Produktu Regionalnego Powstała w 2004 roku na bazie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Jest organizacją zrzeszającą producentów tradycyjnej, lokalnej i regionalnej żywności oraz regionalnego rękodzieła, a także instytucje i podmioty wspierające rynek produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Polsce. Obecnie należy do niej 230 członków.

Misją Izby jest edukacja i zmiana świadomości producentów żywności, przetwórców, instytucji kontrolnych, samorządów oraz konsumentów na temat społecznej i ekonomicznej roli produktów tradycyjnych i regionalnych. Organizacja promuje te produkty, działa na rzecz zapewnienia ich wyższej jakości, a także systematycznego wprowadzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodarczego. Współpracuje z samorządami wojewódzkimi w zakresie kreowania polityki regionalnej wspierającej rozwój rynku produktów lokalnych i tradycyjnych. Ogromnie ważnym elementem działalności Izby jest zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich i małych firm lokalnych do wytwarzania produktów lokalnych i regionalnych i ich sprzedaży na większą skalę. Prowadzi także działania, które pomogą przygotować polskie prawo i instytucje polskiego rynku do lepszego rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych.

Izba współpracuje m.in. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Rynku Rolnego i z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Sejmem i Senatem RP, Kancelarią Prezydenta, Związkiem Województw RP i urzędami marszałkowskimi we wszystkich województwach. 

Jako pierwszy podmiot w Polsce Izba rozpoczęła i systematycznie prowadzi kompleksową identyfikację produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych - dzięki tej nowatorskiej inicjatywie zidentyfikowanych zostało w Polsce ponad 9 tysięcy regionalnych i tradycyjnych specjałów oraz kilkaset regionalnych potraw i dań.

Od 2005 roku Izba jest organizatorem (we współpracy z samorządami regionalnymi) ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. Jest też organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez plenerowych, targów oraz degustacji i prezentacji produktów lokalnych i regionalnych, takich jak: „Nowy Świat Smaków” na Nowym Świecie w Warszawie, „Pawilon Regionów” na Targach Polagra Farm i Polagra Food w Poznaniu, „Smaki Stolicy” na ul. Smolnej w Warszawie, „Jarmark Floriański” w Warszawie. Od 2005 roku wydaje magazyn informacyjny „Smak i Tradycja”.

Szukaj-producentow Pobierz-dokumenty Klub-dobrych-praktyk
123 Loga-ue