Banner

O projekcie

Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykłady dobrych praktyk”.

Projekt jest realizowany przez :
Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura

Logo Agri Natura PrevFundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
Świerże-Panki 25, 07-323 Zaręby Kościelne,
www.agrinatura.pl, biuro@agrinatura.pl
tel. 86 270 62 87

Reprezentowanej przez Prezes – Aleksandrę Sonię Priwieziencew

Koordynatorem projektu jest Dyrektor Fundacji – Tomasz Włoszczowski tel. 725 994 964

Projekt realizowany jest we współpracy ze Społecznym Instytutem Ekologicznym (www.sie.org.pl) oraz Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego (www.produktyregionalne.pl).

Fapa

Na zlecenie:
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. (22) 623-19-01
Fax. (22) 623-19-09
www.fapa.org.pl
Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30

Nr sprawy : KSOW-58-12/ZP-MS/2012

Celem projektu jest promocja wśród producentów i konsumentów najlepszych praktyk w zakresie produktu tradycyjnego, lokalnego, regionalnego, ekologicznego na poziomie ogólnokrajowym. Promocja ta opiera się na pokazaniu modelowych przykładów działań związanych z wytwarzaniem tych produktów. Zapraszamy do zakładki KLUB DOBRYCH PRAKTYK , gdzie można wymienić się doświadczeniami.

W ramach projektu realizowane będą między innymi następujące działania:
a) Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wytwarzania, promocji, budowania marki i dystrybucji produktów lokalnych/regionalnych/tradycyjnych na poziomie ogólnokrajowym.
b) Organizacja konferencji wojewódzkich dla producentów.
c) Interaktywna strona internetowa.
d) Filmem edukacyjno-szkoleniowy.
e) Wydanie broszury – poradnika szkoleniowego pt.: „Produkt tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja – kompendium dobrych praktyk”.
f) Podręczna mapa dobrych praktyk.
g) Konferencja krajowa.

Zapraszamy do zakładki KALENDARIUM, gdzie są umieszczone bieżące informacje o działaniach projektowych.
Producenci wyrażający zgodę na wykorzystanie informacji o swoich produktach w ramach projektu nie ponoszą żadnych opłat z tego tytułu.

Szukaj-producentow Pobierz-dokumenty Klub-dobrych-praktyk
123 Loga-ue